Ambassadeurs

Beste Ambassadeurs, Belangstellenden, Contacten en Donateurs,

Met uw hulp zijn wij in staat de missie van Stichting SquibS uit te dragen en een positief verschil te maken voor veel cognitief getalenteerde jongeren.

De missie van Stichting SquibS
Elke cognitief getalenteerde jongere moet, ongeacht zijn of haar achtergrond en de financiële mogelijkheden van de ouders, de kans krijgen zich te ontwikkelen tot autonoom en authentiek persoon.

Stichting SquibS wil dit bereiken door deze jongeren met elkaar in contact te brengen en door het op een positieve wijze aandacht vragen voor de kansen en uitdagingen van cognitief getalenteerde jongeren.
Hiervoor hebben wij de volgende doelen geformuleerd:

Stichting SquibS stelt zich ten doel het, samen met jongeren, organiseren van activiteiten en evenementen.
Een breed aanbod van activiteiten en evenementen stelt jongeren in staat een hechte band met elkaar op te bouwen en ‘vrienden in het leven’ te worden. Vanwege haar oorsprong zal de focus liggen op het organiseren van activiteiten in het oosten van het land. De activiteiten staan open voor jongeren uit andere delen van het land.

Stichting SquibS stelt zich ten doel een landelijk netwerk te vormen met andere verenigingen en stichtingen waarmee we een context kunnen bieden aan cognitief getalenteerde jongeren waarbinnen zij zich gekend en gewaardeerd voelen én de kansen en uitdagingen aangeboden krijgen waarmee zij vaardigheden en attitude ontwikkelen die hen in staat stelt zelf regie te nemen over eigen leven en leren.

Om deze doelen te bereiken verzetten we veel werk en werken we graag samen met anderen.

Alles wat wij nodig hebben om onze missie uit te dragen is al aanwezig in de wereld om ons heen.
Laten we de handen ineen slaan en de droom concreet maken!

U kunt ons hierbij steunen door:

  • Ons aan te bevelen bij hoogbegaafde jongeren, hun ouders, scholen, leraren etc.
  • Ons aan te bevelen voor het verzorgen van presentaties en/of workshops.
  • Ons te vermelden in uw publicaties.
  • Hand- en spandiensten te verrichten als ambassadeur van onze stichting.
  • Interessante activiteiten, bedrijfsbezoeken of bedrijfspresentaties aan te bieden.
  • Als donateur een financiële bijdrage te leveren aan de realisatie van onze doelstellingen
  • Wellicht heeft u zelf nog suggesties……….

Overzicht van concrete vragen aan ambassadeurs

Informatie voor Donateurs

 

december 2nd, 2012 by Anita Wuestman