Hoog-begaafdheid & Excellentie

Intelligentie

De essentie van ‘intelligentie’ is het proces van probleem ontdekken naar probleem oplossen. Het betreft de mogelijkheid om informatie te verwerven, te verwerken en te kunnen opslaan. Noodzakelijke voorwaarden voor intelligentie zijn een neurologisch systeem, voor de opname en verwerking van prikkels,  en een context, voor het zenden en ontvangen van informatie.

Een (existencieel) vraagstuk vormt de katalysator voor de interactie tussen de omgeving en het neurologisch systeem.  Iedere vorm van interactie kent cognitieve, emotionele en sociale aspecten en voor het proces van probleem ontdekking tot en met probleem oplossing worden verschillende intelligenties in relatie tot elkaar ingezet. Deze intelligenties zijn te onderscheiden in Creatieve, Analytische, Praktische en Ethische intelligenties.  De interactie leidt tot selectie, adaptatie en/of beïnvloeding van de context.

Cognitief talent
Cognitief talent houdt in dat de persoon in kwestie uitzonderlijk intelligent is maar niet persé ook over uitzonderlijke emotionele en sociale vaardigheden beschikt die succesvolle probleemoplossing mogelijk maakt.

Excellentie
Van Excellentie’ is sprake wanneer aan de voorwaarden voor probleemoplossen  snel, uitgebreid en effectief is voldaan.
Excellentie betreft een versnelde, uitgebreide en effectieve ontwikkeling van het proces van problem finding en het leereffect van problem solving.
Excellentie betreft een versnelde, uitgebreide en effectieve ontwikkeling van het vermogen om grote hoeveelheden prikkels (informatie eenheden) te verzamelen en te verwerken door het neurologisch systeem.
Excellentie betreft een versnelde, uitgebreide en effectieve ontwikkeling van de balans tussen de Creatieve, Analytische, Praktische en Ethische intelligentie.  Hierdoor is men eerder dan anderen in staat tot het succesvol oplossen van vraagstukken vanuit de context.

Hoog-begaafdheid
De term ‘hoogbegaafdheid’ staat voor het beschikken over het (uitzonderlijk) potentieel om zowel op cognitief (intelligentie) als op sociaal en emotioneel gebied te excelleren.
In onderstaande video wordt kort uitgelegd waarom de metafoor van Beijing wordt gebruikt om uit te leggen wat het betekent om hoog-begaafd te zijn.

januari 9th, 2014 by Anita Wuestman