Donateurs

Stichting SquibS is heel blij met haar donateurs.

Door het leveren van een financiële bijdrage stellen zij de stichting in staat meer jongeren, scholen en instanties te bereiken dmv informatie, activiteiten en presentaties.

Wij timmeren hard aan de weg zoals te zien is in het overzicht van komende activiteiten en bij Flashback op gepasseerde activiteiten.
Helaas is dat alles nog lang niet genoeg. We willen graag scholen en leraren bereiken zodat zij leerlingen kunnen attenderen op ons bestaan en zelf kennis kunnen nemen van de thematiek van hoogbegaafde jongeren.

Uit cohortonderzoek blijkt bijvoorbeeld dat slechts 39% van de basisschoolleerlingen met een IQ > 130 een VWO advies krijgt en zelfs 19% een VMBO advies. Wij vinden dat zeer schokkend voor een land als Nederland wat aangeeft een kenniseconomie te willen zijn en blijven.

U kunt ons helpen Hoog-begaafdheid op een positieve manier onder de aandacht te brengen bij schoolleiders, docenten, leerkrachten, hulpverleners maar ook hoog-begaafde jongeren zelf en hun ouders.

Steun ons met een eenmalige, of liever nog een vaste jaarlijkse donatie.
Als donateur van Stichting SquibS ontvangt u onze nieuwsbrieven en draagt u bij aan een positief klimaat voor Hoog-begaafde jongeren in Nederland en kansen voor persoonlijke groei en ontwikkeling van deze jongeren.

Stichting SquibS heeft de ANBI status aangevraagd.
Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Een ANBI is een charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen over uw gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.

U kunt voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft.
meer informatie op www.anbi.nl 

Aanmelden als donateur

Uw naam (verplicht)

Adres, postcode en woonplaats (verplicht)

Emailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Meld zich aan als donateur en geeft hierbij toestemming aan Stichting SquibS het toegezegde bedrag via automatische incasso te innen van mijn rekening. Een en ander in overeenstemming met de hierbij door mij geselecteerde opties.

 Vaste jaarlijkse donatie Eenmalige donatie

Voor het bedrag van

Of vul zelf uw bedrag in

IBAN nummer

Ten name van

 

februari 21st, 2013 by Anita Wuestman