IHBV voor hoogbegaafde volwassenen

Veel van de ruim 320.000 volwassen hoogbegaafden in Nederland , worden niet herkend, noch erkend. Dit leidt tot verspilling van talent, uitval op het werk en persoonlijk leed. Om nog maar niet spreken over de hoge kosten die dit met zich meebrengt.

Aandacht voor hoogbegaafde volwassenen is er slechts mondjesmaat. Over wat hoogbegaafdheid op latere leeftijd met mensen doet, over wat het betekent voor hun leven, hun loopbaan, hun relaties en hun welbevinden, is opvallend weinig bekend. Het lijkt wel alsof hoogbegaafdheid wordt gezien als een jeugdprobleem, waar je in de loop der jaren ‘overheen groeit’.

In de praktijk zien wij echter dat hoogbegaafdheid ook op latere leeftijd het leven van mensen ingrijpend beïnvloedt en dat lang niet altijd op een positieve manier. Wij constateren dat volwassen hoogbegaafden regelmatig in de knel komen en dat de samenleving hun talenten te weinig waardeert en benut.

En dat terwijl hoogbegaafdheid verwijst naar een waardevol potentieel. Goed begeleid en ondersteund brengt het individuen uitdaging, plezier en voldoening. En goed herkend én erkend heeft het voor de samenleving een onmisbare toegevoegde waarde, zowel op cultureel als op economisch gebied. Hoogbegaafden zijn het waard om als samenleving in te investeren, want slechts zelden komt talent helemaal vanzelf tot bloei.

Deze tekst is afkomstig van de site van IHBV   Klik hier om rechtstreeks naar de site te gaan voor uitgebreide achtergrondinformatie en activiteiten voor volwassenen.

januari 21st, 2014 by Anita Wuestman