ANBI

Stichting SquibS heeft de ANBI-status aangevraagd met ingang van 1 januari 2015

Met de ANBI-status zijn giften aftrekbaar voor de belasting.
Zodra wij de status hebben ontvangen kunt u hier lezen hoe u dit kunt verwerken in uw eigen financiële administratie.

Voor de ANBI goedkeuring zijn de volgende gegevens van belang:

Stichting SquibS 
p/a  Lochemseweg 127
7217 RC Harfsen
www.squibs.nl
info@squibs.nl

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Wynand Berndsen, voorzitter  tel.  06-25041752
Anita Wuestman-Streppel, penningmeester & secretaris  tel. 06-46188644

Doelstelling en beleidsplan
U kunt onze doelstelling lezen op onze pagina ‘Missie en Visie van SquibS
Volgens het strategisch beleidsplan organiseert het bestuur van de stichting minimaal 8 activiteiten voor hoog-begaafde jongeren.
Daarnaast vertegenwoordigen de bestuursleden de stichting op diverse evenementen voor naamsbekendheid en het actief uitdragen van de missie en visie van Stichting SquibS.
Aan naamsbekendheid van de stichting wordt daarnaast gewerkt via nieuwsbrieven (minimaal 3 per jaar),  facebookberichten op eigen pagina en in een besloten groep (wekelijks), presentaties (minimaal 2 per jaar) en twitter.
Stichting SquibS is een Talentpoint op de Europese kaart van het European Talentsupport Network.

Jaarverslag
Via de pagina Flash back op de website doet de stichting verslag van haar activiteiten. Daarnaast wordt van alle activiteiten en evenementen verslag gedaan via de openbare facebookpagina en de (besloten) facebookgroep ‘SquibS Friends & Fans’.
Jaarlijks wordt in boekvorm een fotoverslag gemaakt.

Financiën en Financieel jaarverslag
Het fiscaalnummer van de stichting is 8513.34.441

In het beloningsbeleid van de stichting is opgenomen dat de bestuurders over 2012-2013-2014 geen beloning ontvangen voor hun inzet, anders dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en reiskosten.
De donateurs ontvangen geen incentives voor hun bijdrage aan de stichting.  Uitsluitend op eigen verzoek wordt hun (bedrijfs)naam vermeld op de website van de stichting.
Het financieel jaarverslag wordt uiterlijk 2 maanden na afronding van het kalenderjaar via een link op deze pagina gepubliceerd. (vanaf 2014)

 

 

 

januari 28th, 2015 by Anita Wuestman