SquibS Missie en Visie

De missie van SquibS

Optimale psychosociale ontwikkeling voor cognitief getalenteerden.

De visie van SquibS

Psychosociale ontwikkeling is een dynamisch interactieproces tussen individu en zijn/haar omgeving.   Existentiële vraagstukken zijn de trigger voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

De strategie van SquibS

Door het organiseren van jongerenactiviteiten creëert Stichting SquibS een context waarbinnen cognitief getalenteerden in een veilige en vertouwde sfeer mogelijkheden geboden worden voor het ontwikkelen van autonomie en authenticiteit.

Door het organiseren van presentaties en kennisdelen draagt Stichting SquibS bij aan de toename van begrip en bekendheid voor de kansen en risico’s van cognitief talent.

De doelen van SquibS

Cognitief getalenteerde jongeren zijn, in toenemende mate, in staat voor zichzelf te organiseren:

  1. Veiligheid & Vertrouwen
  2. Ego-ontwikkeling & Zelfmanifestatie
  3. Overzicht & Structuur
  4. Experimenteerruimte & Succesbeleving
  5. Collaboratieve samenwerking & Harmonie met de omgeving
  6. Autonomie & Authenticiteit

De acties van SquibS

SquibS biedt jongeren een veilige en vertrouwde omgeving, waarin (h)erkenning van hun cognitief talent onvoorwaardelijk is.
SquibS biedt persoonlijke begeleiding aan jongeren vanuit kennis en ervaring met cognitief talent en daarmee samenhangende kansen en risico’s.
SquibS biedt een podium en begeleiding bij het aangaan van persoonlijke uitdagingen.
SquibS biedt informatie over (de begeleiding van) cognitief talent aan professionals en belangstellenden.
SquibS deelt haar kennis, ervaring en inzicht binnen (professionele) netwerken.

januari 9th, 2014 by Anita Wuestman