Nationaal Ouderenfonds

Vraagstuk Nationaal Ouderenfonds

Het Nationaal Ouderenfonds zet zich in om eenzaamheid onder kwetsbare ouderen tegen te gaan.
Eenzaamheid komt voor in alle generaties. Wanneer mensen ouder worden zijn er verschillende factoren die eenzaamheid verder versterken. Het sociale netwerk wordt kleiner, doordat mensen uit de omgeving overlijden. Ouderen worden over het algemeen minder gezond, en gaan daardoor belemmeringen ondervinden in het onderhouden en aangaan van sociale contacten. Vooral het verlies van een partner is erg moeilijk, ondanks de ondersteuning van een sociaal netwerk voelen veel mensen zich dan erg alleen. Ook gaat eenzaamheid vaak gepaard met depressie, waardoor er een zichzelf versterkend effect optreedt.

Veertig procent van de ouderen geeft aan wel eens eenzaamheidsgevoelens te hebben. Ongeveer 230.000 ouderen zijn extreem eenzaam. Zij hebben slechts eenmaal per maand een sociaal contact.
Toch is eenzaamheid vaak nog een groot taboe. Mensen zullen niet zelf aangeven dat ze eenzaam zijn, uit vrees om zielig gevonden te worden. Dat maakt interventies en effectmetingen moeilijk uitvoerbaar.
Er bestaan al veel initiatieven die gericht zijn op het organiseren van activiteiten voor ouderen en het in contact brengen van personen. Oplossingen worden echter vaak aangereikt voordat er überhaupt een goed beeld is waardoor een persoon eenzaam is. Een structurele oplossing bestaat niet, omdat elke situatie waar een oudere in verkeert anders is.

De vraag aan SquibS is om een oplossing te bedenken voor dit complexe vraagstuk. Hoe kan een meer structurele oplossing de eenzaamheid onder ouderen bestrijden, waarbij rekening gehouden wordt met de specifieke omstandigheden van elke persoon?

 

december 1st, 2012 by Anita Wuestman